Viktig informasjon om korona

Smittevernregler

  • Alle som deltar MÅ være friske
  • Man kan ikke delta dersom man kommer inn under karantenereglene.
  • Alle må utføre håndhygiene ved ankomst til Filadelfia
  • En meter avstand holdes hele tiden, både før, under og etter samlingene.  Unntak: personer fra samme husstand.
  • Unngå håndhilsning/ annen fysisk kontak
  • Unngå bruk av felles utstyr (penn, mikrofon, instrumenter o.l.)
  • Det føres logg over deltagere med tanke på eventuell smittesporing. Denne slettes etter 10 dager.
  • Dersom du får påvist Covid-19 kort tid etter å ha deltatt på Filadelfia, må du oppgi dette til kommuneoverlegen!