En menighet for alle generasjoner

Fillip Helms Ålien - taler med inspirason

Pinsekirka Filadelfia Alta er en menighet som ønsker å samle alle generasjoner.

Dette gjenspeiler seg i hvordan vi innpasser møteform, sangvalg og sosiale sammenkomster for hele menigheten.

Menigheten ble stiftet i 1942 under sterk innflytelse av alle frivillighetsarbeidene som var knyttet til Betania sitt sosiale arbeid i Alta.

Gjennom mange år hadde Filadelfia ansvar for flere utposter, blant annet Betesda i Tverrelvdalen og Eben Eser i Kautokeino. Nå er dette selvstendige menigheter.

 

Barna

Vi bruker søndagsskoleopplegget «Helt konge», men har av og til brukt «Kreative barnesamlinger» som alternativt undervisningsopplegg. Etter sang, bønn og undervisning pleier vi å ha lek eller aktivitet og avslutter med kveldsmat.

Vi har arrangert barnehelg med overnatting på Filadelfia, masse aktiviteter, andakt, korssamling og familiemøte som avslutning på søndagen. 

Vi ønsker at barna skal lære å kjenne Jesus og bli disippelgjort- det er målet med alt vi gjør. Så ber vi om flere ledere, og gjerne flere menn som kan bidra inn i barnearbeidet.

Pinsekirka Filadelfia arrangerer HalloVenn

De unge

UngFredag  er ungdommenes faste møtepunkt på fredager kl. 20:00